کمیته دائمی

تعداد بازدید:۲۱۰۷

 

نام و نام و خانوادگی دانشگاه
دکتر مسعود شفیعی (دبیر کمیته) دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
دکتر محمود کمره ای دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر کریم فائز دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
دکتر سید محمد شهرتاش دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
دکتر نصرت ­الله گرانپایه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق
دکتر محمدحسن قاسمیان یزدی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر مسعود بابایی زاده دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
دکتر سید سعید توکلی افشار دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر علی جلالی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق
دکتر علیرضا یزدی زاده دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، گروه مهندسی برق
دکتر احمد خادم­ زاده مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه مهندسی برق
دکتر محمدحسین جاویدی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی برق
دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی دانشگاه شیراز، گروه مهندسی برق
دکتر سید حسین حسینی دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی  برق
دکتر شهرام محمدی دانشگاه زنجان، گروه مهندسی برق
دکتر قاسم میرجلیلی دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق
دکتر جلال نظرزاده دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی
دکتر محمدرضا صالحی دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۸