کمیته برگزارکننده

تعداد بازدید:۲۶۱۶

 

رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه تبریز دکتر رضا مجیدی
رئیس کمیته دائمی کنفرانس دکتر مسعود شفیعی
دبیر کنفرانس دکتر ضیاالدین دایی کوزه کنانی
دبیر کمیته علمی دکتر میرهادی سیدعربی
دبیر کمیته اجرایی دکتر رباب کاظمی
مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای دکتر افشین میلانی
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز آقای مهندس کاظمی
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی آقای مهندس بکلو
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی آقای مهندس فرج‌نیا
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اردبیل آقای مهندس محمدی
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق آذربایجان آقای مهندس سعیدی فرزاد
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرقی آقای مهندس معینی
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق آذربایجان غربی آقای مهندس یکانی مطلق
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق سهند آقای مهندس پاشایی
مدیر عامل شرکت مخابرات استان آقای مهندس شکوری
آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸