میزگردهای تخصصی

تعداد بازدید:۱۶۴۲

 

Renewable Energy and Energy Storage: Targets, Benefits, and Challenges

چهار شنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ - ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۰:۰۰

لینک شرکت در سخنرانی

 

Abstract
This speech will be in the form of the professional panel and discusses about the targets, benefits and challenges of the renewable energy and energy storage.

Members

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۹