هزینه‌های کنفرانس

تعداد بازدید:۱۲۱۶۹

 

هزینه شرکت در کنفرانس

قبل از ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ (ریال) بعد از ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ (ریال)

عضو IEEE

غیرعضو

عضو IEEE

غیرعضو

                 ارسال اولیه مقالات جهت داوری

۶۵۰،۰۰۰

ـــــــــ

عادی

شرکت در کنفرانس با مقاله

4.800.000

۶،۰۰۰،۰۰۰

6.000.000

۷،۵۰۰،۰۰۰

شرکت در کنفرانس بدون مقاله

5.600.000

۷،۰۰۰،۰۰۰

7.000.000

۸،۷۵۰،۰۰۰

مقالات دوم به بعد، به ازای هر مقاله اضافی

۴،۰۰۰،۰۰۰

۴،۰۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

دانشجویی

شرکت در کنفرانس با مقاله

3.200.000

۴،۰۰۰،۰۰۰

4.000.000

۵،۰۰۰،۰۰۰

شرکت در کنفرانس بدون مقاله

2.000.000

۲،۵۰۰،۰۰۰

2.480.000

۳،۱۰۰،۰۰۰

مقالات دوم به بعد، به ازای هر مقاله اضافی

3.000.000

۳،۰۰۰،۰۰۰

3.750.000

۳،۷۵۰،۰۰۰

 

توضیحات:

  • در صورت پذیرفته شدن مقاله، هزینه اولیه ۶۵۰،۰۰۰ ریال از هزینه نهایی کسر خواهد شد.
  • نویسندگان مقالات فارسی که مقاله آنها بیش از شش صفحه است (حداکثر تا هشت صفحه)، باید به ازای هر صفحه اضافی مبلغ ۷۵۰،۰۰۰ ریال پرداخت نمایند. این مبلغ به صورتحساب اضافه ‌خواهد شد. در مقالات انگلیسی، تعداد صفحات قابل قبول، پنج صفحه بوده و افزایش تعداد صفحات تا حداکثر هفت صفحه، با پرداخت هزینه اضافی فوق‌‌الذکر مقدور است.
  • اعضای IEEE شامل ۲۰% تخفیف می‌شوند.

  

                      لینک درگاه واریز هزینه‌ها:
                       https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=11026807120

 

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۳۹۹