اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۲۷۵۱

 

آدرس پستی: تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دبیرخانه ۲۸امین کنفرانس مهندسی برق ایران

کد پستی: ۱۵۸۱۳-۵۱۶۶۶

 

تلفن ثابت: ۳۳۳۰۰۸۴۶-۰۴۱

فکس: ۳۳۳۰۰۸۴۶-۰۴۱

 

ایمیل دبیرخانه: icee2020@tabrizu.ac.ir

مسئول دبیرخانه کنفرانس: خانم مهندس المیرا کوشاور

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۸