مجموعه مقالات فارسی ۲۸مین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد بازدید:۷۲۶۸
1598428339-icee28-00200009.pdf رضا علائی، محمدمهدی نظام آبادی. «تشخیص سیگنال های کموتاسیون برای موتور جریان مستقیم بدون جاروبک چهار فاز با استفاده از مقایسه گرهای ولتاژ ضدمحرکه خط به خط». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱-۷     دریافت 
1598428341-icee28-00410361.pdf امیر آزادی، رضا حاجی آقایی وفایی، عبداله علیزاده. «شبیه سازی و تحلیل بیوسنسور مبتنی بر ترانزیستور اثر میدان حساس به یون برای اندازه گیری میزان غلظت گلوکز در خون». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۸-۱۱     دریافت 
1598428341-icee28-00520103.pdf صادق جمال زاده، سیده فاطمه صالح نژاده امری، لطف الله بیگی. «تخصیص منابع در نگاشت شبکه‌های مجازی به شبکه نوری برای زیرساخت ابری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۲-۱۹     دریافت 
1598428341-icee28-00650245.pdf فرزاد مظفری، دکتر محمدجواد شریفی. «منطق 2Memristor-1Memristor و طراحی مدارات دیجیتالی ممریستوری به منظورانجام محاسبات درون حافظه ایی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۰-۲۷     دریافت 
1598428341-icee28-00700641.pdf سجاد اینانلو، رضا اینانلو، اسماعیل نجفی اقدم. «طراحی و شبیه سازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR با تکنیک شکلدهی نویز». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۸-۳۳     دریافت 
1598428341-icee28-00830754.pdf حامد نژادخاتمی، داریوش نظرپور، ابراهیم بابایی، امین حاجی زاده. «حذف جریان چرخان مد مشترک در مبدل چند سطحی پیمانه‌ای تک‌فاز با روش کنترل پهنای پالس سینوسی تغییر فاز با موج حامل جدید». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۴-۴۰     دریافت 
1598428341-icee28-01190035.pdf محمد لاری، زهرا کشاورز گندمانی. «مجموع نرخ خطای بلوک در رله‌های تمام دوطرفه دومسیره در مقادیر بالای SNR». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۱-۴۷     دریافت 
1598428342-icee28-01230036.pdf مجید حسین پور، علی سیفی. «ارایه ساختار جدید برای اینورتر چندسطحی آبشاری با ادوات الکترونیک قدرت کمتر». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۸-۵۴     دریافت 
1598428342-icee28-01230408.pdf مجید حسین پور، شاهین فیاض، فرزاد صداقتی. «طراحی و شبیه‌سازی اینورتر شبه منبع امپدانس بهبود یافته حاوی یک کلید فعال با ضریب بوست بالا». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۵-۶۱     دریافت 
1598428342-icee28-01230446.pdf مجید حسین پور، آرمینه دستگیری، فرزاد صداقتی، سیدرضا موسوی اقدم. «مبدل DC-DC بدون ترانسفورماتور افزاینده با ضریب بوست بالا مبتنی بر شبکه خازن سوئیچ‌شده فعال». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۲-۶۹     دریافت 
1598428342-icee28-01300218.pdf سید مهدی زاهدی، طاهره بینازاده. «ردیابی مقاوم سیستم های غیر خطی با استفاده از تلفیق فانل کنترل و کنترل مد لغزشی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۰-۷۵     دریافت 
1598428342-icee28-01320850.pdf سید ابراهیم مشیر فراهی، حبیب رجبی مشهدی. «طراحی تعرفه برق پلکانی و زمان مصرف با استفاده از اطلاعات مشترکین خانگی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۶-۸۱     دریافت 
1598428342-icee28-01430053.pdf یاشار غلامی مهرآبادی، مهدیه خرسندی فرد، کیان جعفری، کامبیز عابدی. «طراحی و شبیه سازی یک روش جدید مبتنی بر فناوری MEMS و موجبرهای نوری برای پیاده سازی مدارهای منطقی با استفاده از ترکیبات SOP». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۸۲-۸۹     دریافت 
1598428343-icee28-01440054.pdf مهدیه خرسندی فرد، یاشار غلامی مهرآبادی، کیان جعفری. «طراحی، تحلیل و شبیه سازی یک حسگر Bio-MEMS مبتنی بر تنش سطحی با استفاده از فناوری سنجش خازنی به منظور تشخیص مولکول های زیستی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۹۰-۹۵     دریافت 
1598428343-icee28-01470056.pdf سعیده علیجانی گنجارودی، علیرضا صابرکاری. «طراحی یک تثبیت کننده ولتاژ با افت کم CMOS با کنترل‌کننده مد لغزشی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۹۶-۱۰۱     دریافت 
1598428343-icee28-01580065.pdf ندا امیری، علی نادری. «بهبود عملکرد ساختارSOI-MESFET با استفاده از چاله‌های دوگانه و اکسیدهای اضافی در ناحیه کانال». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۰۲-۱۰۷     دریافت 
1598428343-icee28-01640066.pdf تاج الدینی بهار سعیدرضا صیدنژاد، سهیلا رضاخانی. «تشخیص حملات صرعی در بیماران با صرع لوب تمپورال (TLE) بر اساس آنالیز کپستروم و مدل خودهمبسته سیگنال EEG». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۰۸-۱۱۳     دریافت 
1598428343-icee28-01980075.pdf جابر کریم پور، شهریار لطفی، زهرا تارویردی پور، مریم محمدزاد. «نقد و بررسی روش‌های تاثیر سطح حمله در افزایش امنیت سیستم‌های کامپیوتری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۱۴-۱۱۹     دریافت 
1598428343-icee28-02000806.pdf صابر ارمغانی، بهنام خلت‌آبادی فراهانی، مهتاب خلیلی‌فر، سیدمحمد شهرتاش. «بررسی امکان وقوع پدیده خود تحریکی در فرآیند بازیابی سیستم قدرت در شبکه برق هرمزگان و ارائه راه‌کارهای اصلاحی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۲۰-۱۲۷     دریافت 
1598428344-icee28-02100149.pdf شیوا امینی، صلاح بهرام آرا، هیمن گلپیرا، حسن بیورانی. «طراحی ریزشبکه برای یک مدرسه با در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی از منابع تولید پراکنده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۲۸-۱۳۴     دریافت 
1598428344-icee28-02110099.pdf رسول اکبری، مجید حسین پور، عبدالمجید دژم خوی، فرزاد صداقتی. «طراحی و شبیه‌سازی اینورتر هیبرید 3/2 سطحی منبع امپدانس دوگانه». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۳۵-۱۴۲     دریافت 
1598428344-icee28-02301092.pdf علیرضا نادی نژاد، محمد علائی. «یک الگوریتم آگاه‌ از انرژی انتشارداده روی خط در شبکه های حسگر بی سیم با چاهک متحرک». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۴۳-۱۴۸     دریافت 
1598428344-icee28-02320129.pdf جواد صبوری، محمد ابراهیم حاجی ابادی. «ارزیابی قابلیت‌اطمینان پست اتوماسیونDCS آنمن و تحلیل اقتصادی آن مطالعه موردی پست‌های شرکت برق منطقه‌ای خراسان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۴۹-۱۵۵     دریافت 
1598428344-icee28-02410107.pdf نوشین بیگدلی، محمد سلیمانی. «کنترل پیش‌بین تعمیم یافته‌ی وفقی برای توربین بادی سرعت-متغیر به منظور استخراج بهینه‌ی توان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۵۶-۱۶۴     دریافت 
1598428344-icee28-02510114.pdf مرجان محمدی، علیرضا صابرکاری، مجید سجودی. «طراحی تثبیت‌کننده ولتاژ با افت کم دیجیتالی بر پایه تفریق‌کننده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۶۵-۱۷۰     دریافت 
1598428344-icee28-02560115.pdf زهرا احمدپناه، مهدی میری. «ارائه مدل مداری برای ساختارهای مبتنی بر موجبرهای هایبرید-پلاسمونیک و کاربرد آن در بررسی رفتار سیگنال‌های نوری در حوزه فرکانس و حوزه زمان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۷۱-۱۷۶     دریافت 
1598428345-icee28-02690119.pdf عباسعلی شریفی، حجت امامی، قنبر آذرنیا. «الگوریتم سینوس-کسینوس برای بهینه‌سازی روش PTS در کاهش PAPR سیستم های مخابراتی MIMO-OFDM». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۷۷-۱۸۲     دریافت 
1598428345-icee28-02720122.pdf مهدی سالخورده حقیقی. «انتخاب ویژگی های مناسب برای خوشه بندی با هدف بهینه سازی انرژی در شبکه های حسگر بیسیم». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۸۳-۱۸۹     دریافت 
1598428345-icee28-02720369.pdf مهدی سالخورده حقیقی، ایوب شفیعی فرد. «بهبود نرخ تشخیص حسابهای ارسال کننده هرزنامه در شبکه های اجتماعی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۹۰-۱۹۵     دریافت 
1598428345-icee28-02760241.pdf ندا امیریان، سعید شمقدری. «کنترل رویداد-تحریک حرکت های گروهی در سیستم های چندعامله در حضور حملات سایبری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۱۹۶-۲۰۲     دریافت 
1598428345-icee28-02770506.pdf اسماعیل ولی‌پور، صیاد نوجوان. «حل پخش بار بهینه اقتصادی و آلودگی نیروگاه های مبتنی بر سیستم جذب و ذخیره کربن با استفاده از نرم افزار بهینه سازی GAMS». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۰۳-۲۰۸     دریافت 
1598428346-icee28-02850132.pdf مهران صفدری، جواد ساده. «هماهنگی بهینه و مقاوم رله‌های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از خروج و ورود ژنراتور، ترانسفورماتور و خطوط شبکه». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۰۹-۲۱۵     دریافت 
1598428346-icee28-02990143.pdf غلامرضا خادم وطن، علی جلالی، جلیل مظلوم. «تعریف یک رویه طراحی برای خطینگی بالا در مدارهای RF و آنالوگ CMOS به کمک مدل ساده شده EKV». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۱۶-۲۲۲     دریافت 
1598428346-icee28-03150163.pdf آرمین رکنی فولادی، احمد رضا ملک نیا، آرمین آیینی. «پیاده سازی الگوریتم LOSS OF LOAD در رله های دیستانس زیمنس جهت تشخیص سریع خطاهای رخ داده شده در انتهای خطوط در پست های فوق توزیع». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۲۳-۲۳۰     دریافت 
1598428346-icee28-03260176.pdf سید حمید ّباغستانی، فرخ لقا معظمی. «تحلیل امنیتی دو پروتکل تبادل کلید احراز اصالت شده در شبکه هوشمند انرژی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۳۱-۲۳۶     دریافت 
1598428346-icee28-03340244.pdf رضا سعادتی، میثم جعفری نوکندی، جواد صائبی. «مکان‌یابی ایستگاه‌های شارژ سریع خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شبکه حمل و نقل و درحضور منابع تولید پراکنده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۳۷-۲۴۳     دریافت 
1598428347-icee28-03470207.pdf نوریه ظهیرالدین، مهتاب خلیلی فر، سید محمد شهرتاش، صالح ملکپور، فرشاد آدینه پور، ناصر قندهاری. «رویه عملیاتی کردن دستورالعمل عمومی بازیابی شبکه برق در طراحی سیستم تصمیم گیری پشتیبان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۴۴-۲۵۰     دریافت 
1598428362-icee28-03520178.pdf سید صالح محسنی، رضا غلامدخت پایین رودپشتی. «کنترل مقاوم تطبیقی ربات های متحرک با وجود عدم قطعیت های مدل سازی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۵۱-۲۵۷     دریافت 
1598428347-icee28-03530182.pdf سینا شامخی، مرضیه شکری. «طراحی و ساخت سامانه راستراستریوگرافی برای تصویربرداری از سطح بدن انسان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۵۸-۲۶۳     دریافت 
1598428347-icee28-03630266.pdf سیدرضا موسوی اقدم، ماهستان اسد. «یک روش جدید در مدل سازی خطای اتصال‌کوتاه برای موتور القایی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۶۴-۲۶۹     دریافت 
1598428347-icee28-03630396.pdf سیدرضا موسوی اقدم,عزتعلی فیض,مجید حسین پور. «کاهش ریپل گشتاور و سرعت موتورهای ‌پله‌ای با روش ریزپله و کنترل مد لغزشی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۷۰-۲۷۴     دریافت 
1598428347-icee28-03650476.pdf وحید صادق زاده مرقی، محمود نیکوفرد، مهدی اسلامی، عماد رجبعلی زاده. «موج‌برهای پلاسمونیکی MIMعمودی بر روی ساختار لایه SOI». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۷۵-۲۷۹     دریافت 
1598428348-icee28-03750273.pdf سیده صفا رضوی نژاد، علیرضا صابرکاری، کامبیز معز. «طراحی یک نوسانگر حلقوی با کاهش حساسیت دمایی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۸۰-۲۸۳     دریافت 
1598428348-icee28-03780196.pdf فرزاد ساروئی,مهدی خدابنده,عباس فتاحی. «بهینه‌سازی مدیریت پروژه‌های صنعت برق جهت کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت با استفاده از تصمیم‌سازی چند معیاره». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۸۴-۲۸۹     دریافت 
1598428348-icee28-03890211.pdf محسن امامی، سبحان احمدیه، سمیرا سعیدی، سیامک دوست آذرفر، علی امامی، صادق عباسی شاهکوه. «طراحی و شبیه‌سازی تجزیه‌کننده سرآمد بسته اترنت روی بستر FPGA در سوئیچ Open Flow تا نرخ بیت 100Gbps». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۹۰-۲۹۵     دریافت 
1598428348-icee28-03930374.pdf محمود لشگری، سید محمد شهرتاش. «پایش آنلاین وضعیت پایداری ولتاژ کوتاه مدت در قالب سامانه حفاظت از یکپارچگی سیستم». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۲۹۶-۳۰۱     دریافت 
1598428348-icee28-03930614.pdf محمود لشگری، وحید راغ پور، سید محمد شهرتاش. «حفاظت جهتی فوق سریع مبتنی بر پلاریته مولفه تحمیلی در شبکه انتقال». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۰۲-۳۰۷     دریافت 
1598428348-icee28-04020230.pdf محمد لاری، محمد حسین مختاری. «رفع چالش سقف عملکرد رله‌های تمام دوطرفه با استفاده از رله های ترکیبی و تخصیص توان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۰۸-۳۱۳     دریافت 
1598428349-icee28-04190243.pdf امیر باقری، عباس ربیعی، سجاد گلوانی، حسین یاسمی، علی معینی. «ارائه روشی کاربردی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در نرم افزار DIgSILENT به منظور تعیین آرایش بهینۀ خطوط فوق توزیع- مطالعه موردی بر روی شبکه شرکت برق منطقه ای زنجان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۱۴-۳۲۰     دریافت 
1598428349-icee28-04190480.pdf امیر باقری، احمد باقری، منصور اوجاقی. «شناسایی و تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی با استفاده از فیلتر کالمن UKBF». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۲۱-۳۲۸     دریافت 
1598428349-icee28-04240234.pdf معصومه پرستش,وحید عباسی. «یک مبدل DC_DC افزاینده دو قطبی جهت کاربرد در ریزشبکه های DC دو قطبی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۲۹-۳۳۴     دریافت 
1598428349-icee28-04250381.pdf لادن صیادی، سمیه تیمارچی. «بهبود توان مصرفی ضرب کننده ی غیر علامت دار تقریبی با قابلیت بازیابی خطای قابل تنظیم». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۳۵-۳۴۰     دریافت 
1598428349-icee28-04370242.pdf کسری معین پور، محمود محصل فقهی، میر جواد موسوی نیا. «طراحی، تحلیل و شبیه سازی تکنیک مدولاسیون جدید مبتنی بر FBMC برای نسل 5». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۴۱-۳۴۶     دریافت 
1598428350-icee28-04530471.pdf حسن نصیری اوانکی، محمد مهدی گیلانیان صادقی. «افزایش طول عمر شبکه های بین خوردویی مبتنی بر خوشه بندی پایدار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۴۷-۳۵۴     دریافت 
1598428350-icee28-04550259.pdf سولماز دولتی، موسی شمسی، علی فهمی جعفرقلخانلو، منصوره دهنوی. «طبقه‌بندی داده‌های بیان ژن سرطان با استفاده از بهینه‌سازی طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان غیرخطی براساس ازدحام ذرات». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۵۵-۳۶۰     دریافت 
1598428350-icee28-04590366.pdf نیما الهی کچائی، مجید حسین پور، سیدرضا موسوی اقدم. «کنترل مستقیم گشتاور و کنترل سرعت ماشین القایی سه فاز با استفاده از کنترل‌کننده حالت لغزشی فوق گردان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۶۱-۳۶۷     دریافت 
1598428350-icee28-04680288.pdf نسترن نوروزی، رسول مهدوی فر، سید مسعود نبوی. «تعیین تمام خودکار نوع ضایعات MS مبتنی بر تقطیع تطبیقی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۶۸-۳۷۴     دریافت 
1598428350-icee28-04720447.pdf حامد زائری,محسن حجازی,محمدرضا ذوقی. «روش‌های جفت‌سازی کاربران در سیستم‌های نسل پنجم مشارکتی مبتنی بر NOMA، SWIPT و شکل‌دهی پرتو». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۷۵-۳۸۱     دریافت 
1598428350-icee28-04820391.pdf امیرمحمد محمدی، محمد فخارزاده. «تشخیص سطح استرس با استفاده از مچ بند هوشمند و الگوریتم یادگیری نظارت نشده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۸۲-۳۸۷     دریافت 
1598428351-icee28-05090295.pdf محمدرضا یزدچی، سحر کریمیان. «پیاده‌سازی و اعتبار‌سنجی الگوریتم جدید اندازه‌گیری فشار خون به صورت غیرتهاجمی با روش نوسان‌سنجی مبتنی بر استاندارد‌های بین‌المللی پرفشاری خون». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۸۸-۳۹۳     دریافت 
1598428351-icee28-05360315.pdf آمنه شکراله محسنی، رضا اسودی، سید علی قرشی. «طراحی کدهای DLT ترکیبی برای شبکه های رلۀ چند پرشی با استفاده از تجزیۀ چندجمله ای تصادفی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۳۹۴-۴۰۱     دریافت 
1598428351-icee28-05440358.pdf حمید صاحبان، زهیر کرد رستمی، کوروش حسنلی. «طراحی٬ تحلیل و شبیه سازی ساختار جدیدی از هیدروفون برداری بیونیکی پیزومقاومتی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۰۲-۴۰۷     دریافت 
1598428351-icee28-05490343.pdf فرهاد ناصری زاده، رضا هوشمند، جلیل مظلوم. «پیاده سازی سیستم رمز کلید عمومی مبتنی بر کدهای قطبی بر Raspberry Pi3». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۰۸-۴۱۴     دریافت 
1598428351-icee28-05660349.pdf مونا ملکی، محمد محسن شیخی، حامد باغبان. «طراحی و شبیه‌سازی ایزولاتور نوری با استفاده از ساختارهای چندلایه متقارن پاریته - زمان». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۱۵-۴۱۸     دریافت 
1598428351-icee28-05740412.pdf حسین ملک پور، حمیدرضا قادری. «فیلتر میانگذر فراپهن باند کوچک با استفاده از پچ‌های کوپل شده با جلوگیری از تداخل باندهای باریک بی‌سیم». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۱۹-۴۲۲     دریافت 
1598428352-icee28-05820743.pdf سیدعلی تقوی، جعفر خلیل پور. «طراحی ساختار جاذب فراماده امواج الکترومغناطیسی پهن باند با ابعاد بهینه». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۲۳-۴۲۷     دریافت 
1598428352-icee28-06040433.pdf سمانه رعیت، فاطمه صفایی. «طراحی کنترل کننده فیدبک خروجی وضعیت با پایداری مجانبی و فراگیر به کمک یک حسگر وضعیت». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۲۸-۴۳۴     دریافت 
1598428352-icee28-06060694.pdf علیرضا رضوانی، حسین حسینی نژاد محبتی. «فشرده سازی سیگنال های عصبی درون قشری با استفاده از حسگری فشرده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۳۵-۴۳۹     دریافت 
1598428352-icee28-06070392.pdf علی صادق زاده مقدم، محمد سلیمانی، حسن صدیقی. «طراحی آنتن ضد اختلال GPS غیرمسطح با استفاده از آنتن‌های جهتدار». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۴۰-۴۴۵     دریافت 
1598428352-icee28-06211083.pdf محسن عسکری,احمد غلامی,سیدمحمد شهرتاش. «کنترل تنش‌های الکتریکی مقره‌های کامپوزیتی با استفاده از ریزدانه‌های اکسید روی و مقایسه با روش‌های مرسوم». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۴۶-۴۵۳     دریافت 
1598428352-icee28-06390427.pdf کریم عباسیان، یونس شیخی، رضا یدی پور. «طراحی سلول خورشیدی پیوند شاتکی مبتنی بر گرافن با استفاده از نانو ذرات نقره». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۵۴-۴۵۹     دریافت 
1598428353-icee28-06410425.pdf وحید نعمت زاده مینق، فهیمه هاشم پور، محمد باقر بناء شریفیان. «کاهش تلفات در مبدل DC-DC دوطرفه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۶۰-۴۶۵     دریافت 
1598428353-icee28-06560625.pdf مجید جشانی، مهدی اله بخشی. «مکانیابی تخلیه جزئی در کابل های انتقال توان با استفاده از ANFIS». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۶۶-۴۷۲     دریافت 
1598428353-icee28-06690758.pdf شبنم گنجعلی، امین نوری. «تعیین بهینه دوز دارو برای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مسیرهای شایستگی بهبود یافته». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۷۳-۴۷۸     دریافت 
1598428353-icee28-06870550.pdf سینا شامخی، آزاده برنده، عباس درویش فشتمی. «پیش بینی وقوع حمله صرع با استفاده از روش LASSOGLM». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۷۹-۴۸۴     دریافت 
1598428354-icee28-07110551.pdf محمدمهدی عارفی، فاطمه شهریاری. «شناسایی سیستم های فضای حالت دوخطی با استفاده از الگوریتم تخمین پارامتر حداقل مربعات بازگشتی چهارمرحله‌ای». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۸۵-۴۹۰     دریافت 
1598428354-icee28-07510906.pdf فاطمه طهماسبی، محمدعلی منوچهری، محمدصادق هل فروش، حبیب الله دانیالی. «بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی با مدل رقابتی مبتنی بر موضوع». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۹۱-۴۹۶     دریافت 
1598428354-icee28-07540513.pdf سعید جعفری نسب پاریزی، سعید شمقدری، محمدرضا محمدی. «تشخیص از راه دور اشیاء متحرک هوایی با استفاده از تک دوربین متحرک». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۴۹۷-۵۰۳     دریافت 
1598428354-icee28-07570631.pdf خشایار جعفری زاده، ایمان احدی اخلاقی. «تخمین موقعیت پسیو هدف در محیط شهری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۰۴-۵۰۷     دریافت 
1598428354-icee28-07740774.pdf عارفه گایینی رحیمی، موسی شمسی، علی فهمی جعفرقلخانلو. «بخش بندی پوست چهره با استفاده از آستانه گذاری آتسو بهینه سازی شده با الگوریتم جستجوی هارمونی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۰۸-۵۱۴     دریافت 
1598428354-icee28-08000759.pdf محمد علائی. «یک معماری شبکه روی تراشه با کارایی بالا برای ارتباطات چندپخشی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۱۵-۵۲۰     دریافت 
1598428355-icee28-08020524.pdf وحید بهرامی یکتا، اسدالله کلانتریان، محمد مهدی احدیان، اعظم ایرجی زاد. «اندازه گیری نویز Readout و جریان تاریک در سنسورهای تصویر Backside Illuminated». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۲۱-۵۲۳     دریافت 
1598428355-icee28-08310787.pdf هانیه بذرگرزاده. «بکارگیری سیگنال EEG در تشخیص خستگی راننده با استفاده از ادغام میانی شبکه عصبی کانولوشنی چند جریانه». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۲۴-۵۲۹     دریافت 
1598428355-icee28-08480569.pdf حنانه مهدوی، سعیده رهبرپور، سید محسن حسینی گلگو، حمیدرضا جماعتی. «حذف اثرات نامطلوب رطوبت بر قابلیت آشکارسازی گازهای الکلی با استفاده از حسگر گاز اکسید فلزی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۳۰-۵۳۴     دریافت 
1598428355-icee28-08710870.pdf میترا پیروحسینی نژاد، اعظم کرمی. «تشخیص و شمارش ذرت با استفاده از شبکه رتینانت». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۳۵-۵۴۰     دریافت 
1598428355-icee28-08920557.pdf فرهاد محمدپور آرایش خواه، مجید حسین پور. «استفاده از اینورترهای چند سطحی برای کاهش هارمونیک فعال در شبکه های توزیع». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۴۱-۵۴۸     دریافت 
1598428355-icee28-09540613.pdf سعید مشگینی، امیر ارجمند، رضا افروزیان. «جداسازی توده سرطانی پستان به کمک شبکه عصبی کانولوشنی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۴۹-۵۵۴     دریافت 
1598428356-icee28-09690623.pdf مصطفی الوندیان، محمود کمره ای، محمد فخارزاده جهرمی. «آنتن فوق پهن باند DETSA برای کاربرد تصویربرداری موج میلی متری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۵۵-۵۵۸     دریافت 
1598428356-icee28-09810657.pdf امیر درویش‌زاده، عبدالرضا کاشانی‌نیا. «کنترل پرواز یک کوادروتور در یک مانور خاص با استفاده از کنترل پیش‌بین مقاوم». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۵۹-۵۶۵     دریافت 
1598428356-icee28-09820648.pdf نسرین غلامی، ندا مقیم، مهدیه قزوینی. «روشی انرژی کارا برای گروه‌بندی کاربران در دسترسی چندگانه غیرمتعامد با در نظر گرفتن نیازمندی‌های کیفیت سرویس کاربران». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۶۶-۵۷۱     دریافت 
1598428356-icee28-09840663.pdf پدرام قصیری دربنده، مهدی علیاری شوره دلی، محمد اردبیلی. «شناسایی مغناطیس زدایی در یک ژنراتور سنکرون خطی مغناطیس دائم با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۷۲-۵۷۷     دریافت 
1598428356-icee28-09920771.pdf مهدی زوار، پیام عالمی. «استفاده از توربین های بادی بدون پره ورتکس در نقاط کوهستانی شبکه آذربایجان غربی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۷۸-۵۸۳     دریافت 
1598428356-icee28-09980644.pdf حامد حیدری، امیر قربانی. «بهبود عملکرد رله دیستانس در حضور خازن سری کنترل شده با تریستور(TCSC)». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۸۴-۵۸۹     دریافت 
1598428357-icee28-09990692.pdf سجاد حسینی، محمد حائری. «کنترل پیش‌بین چراغ‌های راهنمایی در شبکه جاده‌های شهری با استفاده از مدل خطی و متغیر با زمان SAF». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۹۰-۵۹۵     دریافت 
1598428357-icee28-09990697.pdf ساسان محمدی، محمد حائری. «شناسایی چاپگر الکتروهیدرودینامیک و کنترل آن با روش ADRC و رویت‌گر توسعه‌یافته». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۵۹۶-۶۰۰     دریافت 
1598428357-icee28-10010647.pdf جواد رنجبر، رضا سعادت. «توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فروسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه بدون سلول». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۰۱-۶۰۷     دریافت 
1598428357-icee28-10450684.pdf انسیه قاسمی میزوجی، بیژن عباسی آرند. «ارائه روش تحلیلی برای محاسبه ضرایب اندرکنش برای ساختارهای فراسطح با چینش مستطیلی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۰۸-۶۱۲     دریافت 
1598428357-icee28-10460742.pdf سهیل فتاح پور روشن، عباس شیری. «روشی جدید برای طراحی موتور سنکرون خطی با تحریک DC». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۱۳-۶۱۹     دریافت 
1598428357-icee28-10480786.pdf محمد باقری حشکوائی، سعید یوسفی درمیان، سیدمسعود برکاتی، وحید براهوئی. «ارائه روشی بهبودیافته جهت کاهش تعداد سنسورها در مبدل های چندسطحی ماژولار». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۲۰-۶۲۵     دریافت 
1598428358-icee28-10581117.pdf آرش علومی، حامد خانمیرزا. «بررسی تحمل خرابی پروتکل RTMP برای کاربردهای پخش زنده در بستر شبکه های نرم افزار محور ترکیبی (Hybrid SDN)». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۲۶-۶۳۳     دریافت 
1598428358-icee28-10610882.pdf مجید جنگی بهادر، علی هدائی دودران، حامد ودادی. «پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از شبکه های عصبی LSTM دولایه و بهینه ساز Adadelta». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۳۴-۶۳۹     دریافت 
1598428358-icee28-10880931.pdf مریم زارع زهرا وحدانی'نسب، مهدی صفری لیاولی. «تشخیص و اندازه'گیری دقیق استرس با استفاده از هدایت الکتریکی پوست، نرخ تغییرات ضربان قلب و دمای پوست». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۴۰-۶۴۵     دریافت 
1598428358-icee28-10930727.pdf محسن عبداللهی پور، سید محسن بهشتی، امید هاشمی پور تفرشی. «تقویت کننده هدایت انتقالی ترکیبی برای بارهای خازنی بزرگ». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۴۶-۶۵۲     دریافت 
1598428358-icee28-11031004.pdf روح اله وحدانی، حسین خالقی بیزکی، محسن فلاح جوشقانی. «طراحی ماتریس کواریانس سیگنال ارسالی در رادار MIMO با سطح گلبرگ فرعی مناسب و قابلیت بالا در حذف تداخل». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۵۳-۶۵۸     دریافت 
1598428358-icee28-11100757.pdf حسین دوست محمدی، اصغر اکبری فرود. «مقایسه و تحلیل فلیکر ناشی ازتوربین های بادی محور افقی و محور عمودی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۵۹-۶۶۴     دریافت 
1598428359-icee28-11160890.pdf محمد جواد مصطفیان، جواد ساده. «استفاده از تئوری معکوس زمان الکترومغناطیسی به منظور فاصله یابی خطا در خطوط جبران شده با ادوات FACTS موازی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۶۵-۶۷۰     دریافت 
1598428359-icee28-11320784.pdf وحید براهوئی، سعید یوسفی درمیان، سید مسعود برکاتی. «متعادل‌سازی ولتاژ خازن‌های مبدل توان الکتریکی چندسطحی ماژولار بدون سنسور ولتاژ در بازوها». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۷۱-۶۷۶     دریافت 
1598428359-icee28-11710952.pdf مریم قاسمی، سیدمحمدرضا موسوی، محمدهادی صدرالدینی. «ارائه یک معیار رتبه بندی به منظور پیشنهاد مکان های دیدنی به کاربران شبکه های اجتماعی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۷۷-۶۸۲     دریافت 
1598428359-icee28-11900872.pdf زهرا بوجارنژاد، میثم عبدالهی. «بهینه سازی حمل و نقل امداد جاده ای مبتنی بر الگوریتم گرگ خاکستری در اینترنت اشیا». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۸۳-۶۸۹     دریافت 
1598428359-icee28-11980963.pdf محمدرضا میرجعفری، مهدی بانژاد، حامد ملااحمدیان. «مدلسازی و تحلیل پایداری سیگنال کوچک ریزشبکه DC با بکارگیری روش کنترل توزیع شده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۹۰-۶۹۶     دریافت 
1598428359-icee28-12201007.pdf آزاده امیری، محمد رستگار، محمد محمدی. «برنامه ریزی بهینه ی سیستم های چند حاملی انرژی با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های بهره برداری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۶۹۷-۷۰۳     دریافت 
1598428360-icee28-12330930.pdf رامین ارجمندزاده، مهدی بانژاد، علی اکبرزاده کلات. «تأثیر اینرسی مجازی و ضریب میرایی در پایداری دینامیکی ژنراتور سنکرون مجازی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۰۴-۷۱۰     دریافت 
1598428360-icee28-12420938.pdf محمد ابراهیمی، سید محمود مدرس هاشمی، احسان یزدیان. «بهینه سازی چینش حسگرها درآرایه خطی تنک به منظور بهبود درجه آزادی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۱۱-۷۱۵     دریافت 
1598428360-icee28-12480936.pdf سعید ابارشی، سجاد توحیدی، محمد باقر بنا شریفیان، اریا یونسی، فرشید محمدی. «بهینه سازی ضرایب کنترل کننده ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در روش کنترل پیش بین با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی دسته میگوها». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۱۶-۷۲۰     دریافت 
1598428360-icee28-12501005.pdf ابوالفضل دیانی، شیرین رنجبران. «ارایه یک پروتکل امن مبتنی بر تقاضا برای ارایه سراسری خدمات ماهواره‌ای». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۲۱-۷۲۵     دریافت 
1598428360-icee28-12630949.pdf زهرا شاکری، فرزانه شایق، مرضیه کمالی. «استخراج ویژگی ارتباطات متغیر با زمان شبکه مغزی برای رده بندی بیماری اوتیسم از روی تصاویر fMRI». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۲۶-۷۳۲     دریافت 
1598428360-icee28-12800988.pdf مهدی رضائی، ابولقاسم راعی، حسن طاهری. «ایجاد تصاویر دیجیتال با قابلیت خودبازیابی با استفاده از شبکه عصبی عمیق پیش آموزش داده شده». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۳۳-۷۳۹     دریافت 
1598428361-icee28-12910991.pdf امیر حبیب زاده شریف، . «طراحی موجبر براگ گریتینگ پلاسمونی گرافنی برای تحقق نور کند». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۴۰-۷۴۵     دریافت 
1598428361-icee28-12931068.pdf مهدی درویشی بهلولی، شاهرخ جم، محسن صاحبی پور. «طراحی و شبیه سازی یک آنتن فراپهن باند با الگوی تشعشعی همه جهته ی هم سطح با بدنه برای کاهش سطح مقطع رادری». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۴۶-۷۴۹     دریافت 
1598428361-icee28-12950998.pdf مریم صابری اناری، علی احمدی. «پیش بینی ویژگی های شخصیتی افراد از طریق تحلیل دستخط فارسی بر مبنای مدل ساختار سبک کانولوشنی-عصبی با امکان یادگیری ژرف». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۵۰-۷۵۵     دریافت 
1598428361-icee28-13111026.pdf عبدالله امیرخانی، امیر حسین برشوئی، محمد حسن شجاعی فرد. «تبدیل فوریه زمان کوتاه با بهره گیری از تکنیک های چند رزولوشنی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۵۶-۷۶۱     دریافت 
1598428361-icee28-13121089.pdf مرتضی اسلامیان، سید نادر موسوی. «کاهش تلفات اضافی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شیلد مغناطیسی به روش آنالیز اجزا محدود سه بعدی». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۶۲-۷۶۹     دریافت 
1598428361-icee28-13301052.pdf سینا شامخی فاطمه شالچیزاده، رضا نقدی سده، عباس درویش. «پایگاه داده فیلم فارسی جهت تحریک عواطف (PEEFS)». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۷۰-۷۷۵     دریافت 
1598428362-icee28-13361058.pdf ابوالفضل حلوایی نیاسر، احسان بلور کاشانی. «بهبود عملکرد درایو موتور BLDC بدون خازن الکترولیتی در لینک DC». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۷۶-۷۸۱     دریافت 
1598428362-icee28-13411080.pdf فاطمه عباسی، عبدالرسول قاسمی. «بررسی میزان آسیب 'پذیری دسترسی چندگانه در شبکه' های Slotted ALOHA مبتنی بر حذف متوالی تداخل». بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز، ایران، مرداد ۱۳۹۹: صفحه ۷۸۲-۷۸۷     دریافت 
آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۹