پیشنهاد برگزاری میزگرد تخصصی

 • از اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می شود عنوان نشست تخصصی پیشنهادی خود را با تکمیل فرم زیر و یا بارگیری و تکمیل فرم پیشنهاد نشست تخصصی (کلیک کنید)، از طریق آدرس ایمیل icee2020@tabrizu.ac.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. پیشنهادات واصله در کمیته اجرایی ۲۸امین کنفرانس مهندسی برق ایران بررسی و نتیجه از طریق آدرس ایمیل اعلام‌شده، منعکس خواهد شد.
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • ایمیل*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • 5
 • عنوان میزگرد*
  6
 • خلاصه مطالب*شرح خلاصه ای از مطالبی که در میزگرد مطرح خواهد شد
  7
 • افراد شرکت کننده*لیست افراد و متخصصینی که در میزگرد شرکت خواهند نمود
  8