تاریخ‌های مهم

تعداد بازدید:۱۱۱۷۳

 

شروع دریافت مقالات: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

تمدید مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

تمدید مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

مهلت ارسال پیشنهاد ارائه کارگاه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

فرصت رزرو نمایشگاه های تخصصی: ۱۳۹۹/۲/۸

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸