الزامات اخلاقی نگارش مقالات

تعداد بازدید:۱۶۶۵

 

نویسنده/ارسال کننده مقاله متعهد می‌شود:

  • مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده، مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.
  • مقاله ارسالی (یا ترجمه آن) و مقاله‌ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی در مجله یا کنفرانس دیگری نیست.
  • همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نام و مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.

چنانچه هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه نویسنده مقاله است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و هیچ‌گونه ادعایی قابل قبول نخواهد بود.

مضامین تخلف از منشور آکادمیک را می‌توانید با جزئیات بیشتر در وب‌سایت IEEE و لینک‌های زیر مطالعه نمایید:

اصول اخلاقی در پژوهش  IEEE              اصول اخلاقی IEEE برای مهندسین

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۸